http://japanologie.arts.kuleuven.be/info

Menu

 • Samenstelling studie-programma
 • Wat doet het monitoraat?
 • Studenten eerste fase
 • Waar staat EOOS voor?
 • Sanne: bijna bachelor japanologie
 • Waarom Japanse studies?
 • Studiebeurzen & samenwerkingsakkoorden
 • Hanna: uitzendstudent in Japan
 • Vragen die men al eens stelt
 • Vervolg in de bib

Programma

Regiostudie | Major en minor | Korea

Major

Modern Japans | Regio-specifieke vakken | Algemene Vorming

Modern Japans

Minor - Cultuurhistorisch

Geschiedenis, literatuur, religie, ...

Minor - Economisch

Inleiding in diverse aspecten van de economie

### Tweejarige Master

http://japanologie.arts.kuleuven.be/nl/tweejarige-master

![Alt text](beelden/20170419-tweejarige_master.png)

Postgraduaat Koreaanse studies

Studenten eerste fase

![Alt text](beelden/20180420-eerstefase_eoos.jpg "Optional title")
![Alt text](beelden/20180420-eerstefase2.jpg "Optional title")
![Alt text](beelden/20180420-eerstefase3.jpg "Optional title")

Kalligrafie - gisteren

![Alt text](beelden/20180420-eerstefase4.jpg "Optional title")

Eoos: Faculteitskring Taal- en Regiostudies

![Alt text](beelden/eoos.png "Optional title")

Vertegenwoordiging

 • onderwijs
 • sociaal
 • internationaal

Cursusdienst

Plezier

 • cultuur
 • sport
 • animatie
 • Fakbar
 • Eoos Express

Onthaal

 • rondleiding
 • weekend
 • eetverkopen
 • tweedehandsboekenmarkt
 • meter- en peteravond
 • openingsfeestje

Contacteer ons!

 • Eoos Permanentie: Tweede Verdieping Fak Letteren
 • eoos@eoos.be
 • www.eoos.be
 • Facebook: Kring Eoos

Sanne Rietvelt - Bijna bachelor

Waarom Japanse studies?

Goede studiebegeleiding / Kleine groepen

Zowel klassieke japanologie
als moderne onderzoeksthema's

Populaire cultuur

 • in Japans 2
 • mangabib
 • video-opdracht IJCM
 • nieuw OPO vanaf volgend academiejaar:
  "Werken met populaire cultuur"

Digitale geletterdheid

Studenten nemen deel aan onderzoek en
ontwikkeling

Video-opdracht Japanse cultuur

Internationale samenwerking
en studiemogelijkheden

Goede beroepsuitwegen

Regio van de toekomst

Studeren in Japan

Studiebeurzen & samenwerkingsakkoorden

 

http://japanologie.arts.kuleuven.be/nl/studeren-japan

Japan

### Europa ![Alt text](beelden/erasmus.png "Optional title") - Leiden - Parijs - Berlijn - Venetië - ...

"Double degree"

Hanna Brieven -
Uitzendstudent in Japan

Vragen die men wel eens stelt

 • Welke voorkennis is er vereist?
 • Hoe zit het met de slaagcijfers?
 • Wat zijn de beroepsuitwegen?
## Voorkennis? - Kennis vanuit middelbaar onderwijs: degelijke kennis van Engels en Frans - Geen specifieke voorkennis vereist - Wel interesse en enthousiasme - Zekere aanleg voor talen helpt - Regelmatig en doordacht kunnen studeren
## Slaagcijfers? Het slaagpercentage varieert over de jaren. Wie regelmatig werkt, de colleges regelmatig volgt, de opgegeven opdrachten nauwgezet uitvoert, en van de door het monitoraat geboden faciliteiten gebruik maakt, heeft een goede kans van slagen.
## Beroepsuitwegen? - Japanse instellingen en bedrijven in Europa - Belgische bedrijven die zaken doen met Japan - Tolk- en vertaalbureaus - Wetenschappelijk onderzoek - Buitenlandse betrekkingen - Nieuwsmedia - Musea en bibliotheken - Onderwijs - Toerisme - IT sector - Consultancy - ...
## Vervolg in de bib Gelegenheid om - te praten met studenten, alumni en docenten - cursusmateriaal (papier en online) te bekijken - een indruk op te doen van de diversiteit van een regiostudie - leer- en onderwijsmethodes te verkennen
![Alt text](beelden/totzo.png "Optional title")